Alternatif Okullar » Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı

GörüntüKAYNAK: İnan, H. Z. (2014). Cumhuriyet Gazetesi Haftasonu Eki, 6 Nisan 2014. Röportaj: F. Atalay.

Figen Atalay: Bu yaklaşımın en önemli hedefleri neler?

Hatice Zeynep İnan: Reggio Emilia Yaklaşımı, çağdaş bir erken çocukluk eğitimi anlayışıdır. Reggio Emilia Yaklaşımının en önemli hedefi çocuğa öğrenme ve gelişme hakkını altın bir tepside sunmaktır. Çocuğun öğrenmesi ve gelişmesi sonuç ise, altın tepsi çocuğun yaşadığı süreçtir. Reggio Emilia Yaklaşımı birçok erken çocukluk eğitim programının tersine süreç odaklıdır ve “en üst düzeyde öğrenme ve gelişme” doğal olarak kendiliğinde gelir.

Figen Atalay: Okul öncesi eğitimde bu yaklaşımı diğer yöntemlerden ayıran en önemli farklılıklar nelerdir?

Hatice Zeynep İnan: Çocuğa bilgiyi öğretmekten ziyade bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran bilimsel süreç becerileri ve kendini ifade etme becerileri ile donatır çocuğu. Birçok okulöncesi eğitim programı çocuğa örneğin 100’e kadar ritmik saymayı öğretiyorsa, Reggio Emilia çocukları gerçekleştirdikleri projeler içinde 100’e kadar sayma ihtiyacı olduğu için sayarlar, sayıları gerçek yaşamın bir parçası olarak kullanarak öğrenirler.

Figen Atalay: Bu yaklaşım isteyen her okulda uygulanabilir mi? yoksa birtakım fiziksel, eğitimsel düzenlemelere ihtiyaç var mi?

Hatice Zeynep İnan: Her isteyen okul Reggio Emilia-ilhamlı olabilir, yeterki istesin. Yeterki istesin diyorum çünkü Reggio Emilia-ilhamlı okul olmak demek öğretmenin “değişim” geçirmesi demektir. Değişime açık olan her öğretmen bunu başarabilir.

Fiziksel ve sosyal-duygusal düzenleme çocuklarla işbirliği içinde gerçekleşiyor. Yani Reggio Emilia okullarında eğitimin baş aktörleri olarak kabul edilen çocuklar, öğretmenler ve veliler hep beraber yapılandırıyor çevreyi. Bunun için çok paraya da ihtiyaç yok ama Harward Üniversitesi’nin Reggio öğretmenlerinin seçtikleri materyaller için “akıllı materyaller” deyimi kullanıyor. Çünkü Reggio öğretmenlerinin projeleri destekleyen iyi seçilmiş materyaller kullandığını görüyoruz.

Figen Atalay: Özellikle olumlu etki ettiği gruplar var mi? engelliler, dezavantajli büyüyenler vb.

Hatice Zeynep İnan: Çocuğa “çocuk” olduğu için değer veriyor dolayısıyla engeller, farklılıklar “engel” teşkil etmiyor tam tersine Reggio Emilia okullarında bu çocuklar ekstra “hakları” olan bireyler olarak görülüyor. Reggio Emilia öğretmenleri her çocuğun güçlü olabileceğini, potansiyeli olduğunu, ilgili, meraklı, zeki olduğunu savunuyor.