Alternatif Okullar » Araştırmalar

Araştırmalar

site-banner-2018_001

Aşağıdaki bağlantılardan Reggio Emilia yaklaşımı hakkında yapılmış Türkçe ve İngilizce araştırmalara ve çalışmalara ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili İngilizce alanyazın çok kapsamlı olduğu için sadece 2012-1024 yılları arasında yapılan araştırmalara ve çalışmalara yer verilmiştir.

Reggio Emilia yaklaşımıyla ilgili yeni yapılan tüm araştırmalar ve çalışmalar ilgili veritabanları taranarak bu alana eklenmektedir. Güncel araştırmalar ve  çalışmalardan haberdar olmak için iletişim listesine üye olabilirsiniz. 
Sitede yer almasını istediğiniz araştırmalarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKÇE TEZLER

 1. Özalp, T. A. (2016). Reggio Emilia Yaklaşımı temelli uygulamalar yapan okul öncesi öğretmenlerinin deneyimleri: Bir olgubilim çalışması. (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metnin Haziran 2018 tarihinde yayımlanacağı belirtilmiştir.
 2. Kayır, G. (2015). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı’ndan esinlenerek yapılan proje çalışmaları: Bir eylem araştırması. (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. Gençer, A. A. (2014). Reggio Emilia temelli projelerin anaokuluna giden çocukların yaratıcı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 4. Dereli, H. M. (2013). Reggio Emilia temelli dokümantasyon eğitiminin okul öncesi öğretmenlerinin demokratik tutum ve çocuk-merkezli uygulamaları üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 5. Özdemir, C. C. (2013). Okul öncesi öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerine verilen Reggio Emilia yaklaşımı konulu eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi). Tezin tam metnine 11.07.2014 tarihine kadar ulaşılamamaktadır. Bu tarihten sonra YÖK Ulusal Tez Merkezi web sayfasından ulaşılabilir. Tezin özetine ulaşmak için tıklayınız… 
 6. Kalıpçı, S. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarında benimsedikleri eğitimsel yaklaşımları belirleme. (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

İNGİLİZCE TEZLER

 1. İnan, H. Z. (2007). An interpretivist approach to understanding how natural sciences are represented in a Reggio Emilia-inspired preschool classroom. (Doktora tezi, The Ohio State University). https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0::NO:10:P10_ETD_SUBID:65691 Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

TÜRKÇE MAKALELER

 1. Kalkan, E. (25 Ağustos 2014). Reggio okulu denilince. www.alternatifanne.com Yazıyı okumak için tıklayınız…
 2. İnan, H. Z. (2014). Reggio Emilia yaklaşımı. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, (28), 40-48. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. İnan, H. Z. (2014). Reggio Emilia Türkiye için biçilmiş kaftandır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 4. İnan, H. Z. (2014). Cumhuriyet Gazetesi Haftasonu Eki, 6 Nisan 2014. Röportaj: F. Atalay. Röportajı okumak için tıklayınız…
 5. Pekdoğan, S. (2012). Reggio Emilia yaklaşımı üzerine bir çalışma. Abant İzeet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 237-246. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 6. Kayran, E. (2012). Öğrenme mucizesi: Reggio Emilia yaklaşımı. Çoluk Çocuk, 93, 9-11. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 7. Öztürk, Ş. (2006). Avusturalya New South Wales erken çocukluk eğitimi programı: Bir Reggio Emilia örneklemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 30-38. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 8. Amus, G. (2006). Dayanışma, iletişim, paylaşım ve çocuğa verilen değer: Reggio Emilia Yaklaşımı. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 48-54. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 9. Arslan, D. (2005). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 75-84. http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?dosya=198 adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

İNGİLİZCE MAKALELER

 1. Hočevar, A., Šebart, M. K. ve Štefanc, D. (2013). Curriculum planning and the concept of participation in the Reggio Emilia pedagogical approach. European Early Childhood Education, 21(4), 476- 488.  www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350293X.2013.845437 adresinden ulaşılabilir.
 2. Kelemen, G. (2013). The Reggio Emilia method, a modern approach of preschool education. Journal Plus Education/Educatia Plus, 9(1), 87-92. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. Nuhoglu, H. (2013). Evaluation of alternative preschool education programs regarding their perspectives on teaching science and nature. Mevlana International Journal of Education, 3(4), 236-249. doi:10.13054/mije.13.50.3.4 Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 4. Kim, B. ve Darling, L. F. (2012). Shades of pink: Preschoolers make meaning in a Reggio-inspired classroom. Young Children, 67(2), 44-50. http://eric.ed.gov/?id=EJ975511 adresinden ulaşılabilir.
 5. Makovichuk, L. (2012). Learning through a penny jar. Delta-K, 49(2), 27-36.
 6. Martin, C. ve  Evaldsson, A. (2012). Affordances for Participation: Children’s Appropriation of Rules in a Reggio Emilia School. Mind, Culture, and Activity, 19(1), 51-74. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10749039.2011.632049#.UuMHnNJaiPc adresinden ulaşılabilir
 7. Parnell, W. (2012). Investigating the Reggio Emilia study tour experience: From conversation to insights. Networks: An Online Journal For Teacher Research, 14(1), 1-18. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 8. Tzuo, P. ve Chen, D. (2012). Towards a reflexive pedagogy in early childhood education: Interweaving the project approach and the Reggio Emilia approach. Asia-Pacific Journal of Research In Early Childhood Education, 6(2), 69-83.
 9. Vodopivec, L. (2012). The Reggio Emilia concept o different perspective on preschool education in kindergartens. Euromentor, 3(2), 1-14. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…