Alternatif Okullar » Araştırmalar

Araştırmalar

site-banner-2018_001

Aşağıdaki bağlantılardan demokratik okullar hakkında yapılmış Türkçe ve İngilizce araştırmalara ve çalışmalara ulaşabilirsiniz.

Demokratik okullarla ilgili yeni yapılan tüm araştırmalar ve çalışmalar ilgili veritabanları taranarak bu alana eklenmektedir. Güncel araştırmalar ve  çalışmalardan haberdar olmak için iletişim listesine üye olabilirsiniz.
Sitede yer almasını istediğiniz araştırmalarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKÇE TEZLER

 1. Morhayim, B. G. (2008). Bir alternatif okul türü olan demokratik okula dair öğrenci yatkınlığının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi).  http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

TÜRKÇE MAKALELER

 1. Korkmaz, E. ve Erden, M. (2014). A delphi study: The characteristics of democratic schools. The Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00220671.2013.823365. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 2. Korkmaz, E. (2013). Demokratik bir okulda okul meclisinin işleyişine ilişkin öneri. Yazıyı okumak için tıklayınız…
 3. Dündar, S. (2013).Demokratik okulun bir unsuru olarak öğrencilerin karar süreçlerine katılımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (2), 853- 875.  https://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/ac686e441180c0f391dc94419456f1f8dartr.pdf adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız..
 4. Hecht, Y.ve Ram, E. (2010). Demokratik eğitimde diyalog- Dünyada birey. Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1, 27‑44. http://dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr/tr/dergitr.pdf adresinden alınmıştır.
 5. Couture, S. (2010). Windsor House Okulu: Demokratik bir eğitim felsefesini destekleyen sistem, prosedürler ve program.Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1, 55-58. http://dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr/tr/dergitr.pdf adresinden alınmıştır.
 6. Sadofsky, M. (2008). Bugün için bir okul (M. Hern, Ed., E. Ç. Babaoğlu, Çev.). Alternatif Eğitim Hayatımızın Okulsuzlaştırılması (169-177). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 7. Şahin, İ. ve Turan, H. (2004, Temmuz). Alternatif okullar: Demokratik değerler okulu. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/123/110/ adresinden alınmıştır.

İNGİLİZCE TEZLER

 1. Stelle, C. S. (2011). Examining a free school through auto-photo elicitation (Doktora Tezi). ProQuest Dissertations and Theses veritabanından ulaşılabilir. (UMI No. 3502962). Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 2. Lathrop, R. (2005). Democratic schools: Empowering students through active learning and applied civic education (Doktora Tezi). ProQuest Dissertations and Theses veritabanından ulaşılabilir. (UMI No. 1428169). Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. Shilon, A. (2003). Quantitative criteria in assessment of democratic schools in Israel (Yüksek Lisans Tezi, University of Derby).
  http://www.democratic.co.il/uploads/pdfs/articles/Studies/DemoSchoolGrads.doc adresinden alınmıştır. Tezin tam metni İbranicedir. Ancak tezin sonunda ingilizce özetine yer verilmiştir.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 4. Engel, L. H. (1999). The pedagogy of Janusz Korczak in the Hadera Democratic School: Early twentieth century reform in modern Israel. (Doktora Tezi). ProQuest Dissertations and Theses veritabanından ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 5. Fitzpatrick, C. M. (1992). A comparative psychological study in education: The concept of freedom in Summerhill and its effects on life satisfaction, self-concept cooperation/altruism and locus of control orientation (Yüksek Lisans Tezi). ProQuest Dissertations and Theses veritabanından ulaşılabilir. (UMI No. 301412306). Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

İNGİLİZCE MAKALELER

 1. Miller, R. (2007). What is democratic education? www.pathsoflearning.net/ adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 2. Fahey, L. J. (t.y.). Freed to learn: Five fundamental concepts of democratic education. http://jual.nipissingu.ca/Archives/v213/v2132.pdf adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. Feldman, J. (2001, Nisan). The moral behavior of children anda adolescents at a democratic school. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA. http://eric.edu.gov (ED453128) adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 4. Gray, P. ve Feldman, J. (1997). Patterns of age mixing anda gender mixing among children and adolescents at an ungraded democratic school. Merrill Palmer Quarterly, 43 (1), 67-86. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 5. Gray, P. ve Chanoff, D. (1986). Democratic schooling: What happens to young people who have charge of their own education? American Journal of Education, 94 (2), 182-213. http://www.jstor.org/stable/10.2307/1084948 adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…