Alternatif Okullar » Alternatif Eğitim

Alternatif Eğitim


Bu sitede Türkiye'de uygulanan alternatif eğitim metot/model/yaklaşımlarıyla ilgili kaynaklara ve bunları uygulayan okullara yer verilmiştir. Bununla beraber bu siteyi ziyaret edenlerin "alternatif eğitim" kavramını da araştırma ve tartışmaya ihtiyaç duyabilecekleri düşünülmektedir. Nedir alternatif eğitim? Hangi uygulamalar alternatif eğitim kapsamında ele alınabilir?

Bu tartışmaya açık bir konudur. Çünkü “alternatif eğitimin” ne olduğu, “alternatifi olduğu eğitimin” ne olduğuyla da ilişkilidir. Bir topluluk için alternatif olan diğer bir topluluk için alternatif olma niteliğine sahip olmayabilir. Bununla birlikte günümüz dünyasında “zorunlu eğitimin” amaçları az çok ortaklaşmaktadır: Makbul vatandaşı, yeni ekonomik düzenin tüketicilerini ve piyasanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek. Bu nedenle tüm dünyadaki eğitim sistemlerinde az çok benzer eleştirilere kaynaklık eden benzer sorunlar yaşanmaktadır. Dolayısıyla en azından şimdilik alternatif eğitim kapsamına giren uygulamaların yaygın biçimde uygulanan eğitimin eleştirisinden doğduğu ve anaakım eğitimden farklı hayat ve eğitim felsefelerinden beslendiği söylenebilir.

“Alternatif eğitimin” ne olduğu/ne olmadığı konusunda özellikle çocuğu için anaakım eğitim dışında alternatifler arayan ailelerin, kendini alternatif olarak adlandıran okulların, öğretmenlerin fikir sahibi olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle “alternatif eğitim” hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen site ziyaretçileri için Türkçe ve İngilizce kaynaklar ile ilgili kurumlar aşağıda sunulmuştur. Türkçe kaynaklar arasında doğrudan alternatif eğitimi tanıtan kitaplara, alternatif eğitim kapsamında yer alan eleştirel pedagoji, okulsuz eğitim, ev eğitimiyle ilgili kitaplara ve "alternatif eğitimin felsefi ve ideolojik temelleri" başlığı altında bu yolda yapılan okumaları destekleyeceği ve derinleştireceği düşünülen kitaplara yer verilmiştir.

Kaynak taramaları sonucunda ulaşılan güncel kaynaklar bu alana eklenmektedir. Güncel araştırmalar ve çalışmalardan haberdar olmak için iletişim listesine üye olabilirsiniz.

Sitede yer almasını istediğiniz kaynaklarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKÇE KAYNAKLAR

Alternatif Eğitimle İlgili Genel Okuma Önerileri

 1. Robinson, K., Aronica, L. (2018). Siz, çocuğunuz ve okul (G. Arıkan, Çev.). İstanbul: Sola Unitas Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 2. Gatto, J. T. (2016). Eğitim: Bir kitle imha silahı (M. A. Özkan, Çev.). İstanbul: EDAM Ayrıntılı bilgi ve içindekiler kısmı için tıklayınız...
 3. Aktan Acar, E. (2017). Erken çocukluk eğitimi mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık İçindekiler kısmı için tıklayınız...
 4. Korkmaz, E. (6 Ekim 2014). Eğitimde alternatif arayışlar. Birgün Gazetesi. Röportaj: Serabay Mansuroğlu. Röportajı okumak için tıklayınız...
 5. Korkmaz, E. (12 Mayıs 2014). Türkiye'de alternatif okullar ve ego-lojik sorunlar. http://alternatifanne.com/ Yazıyı okumak için tıklayınız...
 6. Ferrer, F. (2014). Özgür eğitim: Modern okulun kökenleri. İstanbul: Pales Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 7. Korkmaz, E. (2014). Alternatif okullar: Fiziksel çevre ve oyun alanları. Yazıyı okumak için tıklayınız...
 8. Gezer, İ. (25 Haziran 2013). Eğitimde alternatif okullar. http://ibrahimgezer.com Yazıyı okumak için tıklayınız...
 9. Aydın, İ. (2012). Alternatif okullar. Ankara: Pegem Yayıncılık. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 10. Özgen, R. (2012). Eğitime alternatif felsefi yaklaşımlar. (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Tezin özetine ulaşmak için tıklayınız...
 11. Hern, M. (2010). Kaleyi taşlamak Alternatif Eğitim e-Dergisi 1, 8-10. http://dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr/tr/dergitr.pdf adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 12. Miller, R. (2010). Eğitim alternatifleri niçin var? Alternatif Eğitim e-Dergisi 1, 24-26. http://dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr/tr/dergitr.pdf adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 13. Mintz, J. (2010). Çocuğunuz için farklı bir eğitime gerek duyduğunuzu gösteren on işaret. Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1, 4-7. http://dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr/tr/dergitr.pdf adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 14. Ruspi, M. (2010). Bir öğretmenin alternatif eğitim arayışı. Alternatif Eğitim e-Dergisi, 1, 11-13. http://dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr/tr/dergitr.pdf adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 15. Hern, M. (Ed.). (2008). Alternatif eğitim: Hayatımızın okulsuzlaştırılması (E. Ç. Babaoğlu, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 16. Hesapçıoğlu, M. ve Dündar, S. (2008). Alternatif okulların felsefi temelleriyle ilgili bir ısnıflandırma çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28(8), 43-56. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 17. Öz, M. (2008). Amerika'da alternatif bir eğitim modeli olarak kişi merkezli eğitim. (Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 18. Hesapçıoğlu, M., Korkmaz, E., Dündar, S., Morhayim, B. G. ve Çavuş, M. (Ed.). (2008). 1. Uluslararası alternatif eğitim sempozyumu: Darphane-i Amire. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 19. Akdağ, B. (2008). Türkiye’de alternatif eğitim ve kurumsallaşma. Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi, 2, 32-33. www.alternatifegitimdernegi.org.tr dresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 20. Babikyan, L. (24 Ekim 2008). Alternatif eğitim, alternatif yaşam. Agos Gazetesi, 656, 18. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 21. Dündar, S. (2007). Alternatif eğitimin felsefi temelleri ve alternatif okullardaki uygulamalar. (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 22. Korkmaz, E. ve Akdağ, B. (26 Kasım 2007). Öğrenmenin alternatif yolları da var. (Röportaj: G. Gençay). Birgün Gazetesi. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 23. Akdağ, B. (2006). Alternatif eğitim modelleri. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 34-44. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 24. Alternatif Eğitim Üzerine Tartışma – I (2006). Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 67-77. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 25. Hesapçıoğlu, M. (2006). Alternatif eğitim: Kuramsal temeller, eğitim akımları, uygulama. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 32-33. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 26. Korkmaz, E. (2006). Alternatif eğitim nedir? Zil ve Teneffüs Dergisi, 1, 78-82. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 27. Miller, R. (2006). Eğitim alternatifleri: Alanın bir haritası (E. Korkmaz, Çev.). Siyahi, 8, 116-119. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 28. Miller, R. (2006). Kamu eğitimi, alternatif okullar ve demokrasi (E. Korkmaz, Çev.). Siyahi, 8, 1. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 29. Miller, R. 2006. Alternatif eğitim tarihi (O. Tekinturhan, Çev.). Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 27-31. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 30. Sütlaş, M. (2006). Alternatif eğitimde sorular ve sorunlar. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 65-66. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...

Eleştirel Pedagoji, Ev Eğitimi/Okulsuz Eğitimle İlgili Okuma Önerileri

 1. Vittoria, P. (2017). Paulo Freire – Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol (Y. Tezgiden Cakcak, E. Cakcak, Çev.). İstanbul: Kalkedon. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 2. Apple, M. (Ed.) (2016). Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi? (A. Açar, B. Tombak İlhan, C. Çavuşoğlu Deveci, M. Kuş, M. Korumaz, N. Yiğitalp, Y. Acar Çiftçi, Y. E. Ömür, Z. Taşpınar Şener, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 3. Röttgen, R. (9 Haziran 2016). Unschooling – bir ailenin tecrübeleri Stefan ve Ceyhan ile gerçekleştirilen röportaj. Alternatif Anne web sitesinde yayımlanmıştır. Yazıya ulaşmak için tıklayınız...
 4. Röttgen, R. (2 Haziran 2016). Unschooling (Okulsuzluk nedir?) Stefan ile gerçekleştirilen röportaj. Alternatif Anne web sitesinde yayımlanmıştır. Yazıya ulaşmak için tıklayınız...
 5. Hewitt, B. (2016). Okulsuz Büyümek (Şule Seda Ay, Çev.). İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 6. Hiç Okula Gitmedim. André Stern ile Şebnem Işıl Güler tarafından yapılan röportaj. Okumak için tıklayınız...
 7. Illich, I. (1985). Okulun fenomenolojisi (O. Aruoba, Çev.). Kitap 6 (ss. 27-35). İstanbul: Nisan Yayıncılık. Yazıyı okumak için tıklayınız...
 8. Giroux, H. A. (2014). Eğitimde kuram ve direniş (S. Demiralp, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 9. Baykal, N. S., Ural, A. ve Alica, Z. (Ed.). (2014). Eleştirel eğitim seçkisi. Ankara: Pegem Akademi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 10. Tösten, R. ve Elçiçek, Z. (2013). Alternatif okullar kapsamında ev okullarının durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 39-49. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 11. Yeğin, M. (9 Eylül 2012). Alternatif bir okul örneği MST. http://muhalefet.org/ Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 12. Mayo, P. (2012). Özgürleştiren praksis : Paulo Freire'nin radikal eğitim ve politika mirası (N. Aksoy ve H. H. Aksoy, Çev.). Ankara: Dipnot Kitap. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 13. Yeğin, M. (9 Eylül 2012). Alternatif bir okul örneği MST. www.muhalefet.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 14. Mayo, P. (2011). Gramsci Freire ve yetişkin eğitimi : Dönüştürücü eylem fırsatları (A.Duman, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 15. Taşdan, M. ve Demir, Ö. (2010). Alternatif bir eğitim modeli olarak ev okulu. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9(18), 81-99. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 16. Giroux H. A., Apple, M.W., McLaren, P. ve Freire, P. (2009). Eleştirel pedagoji söyleşileri (E. Ç. Babaoğlu, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 17. McLaren, P. ve Jaramillo, N. (2009). Pedagoji ve praksis (K. Asan ve K. İnal, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 18. Sheffer, S. (2008). Çok farklı bir şey yapmak: Okula gitmeden büyümek (M. Hern, Ed., E. Ç. Babaoğlu, Çev.). Alternatif Eğitim Hayatımızın Okulsuzlaştırılması (229-238). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 19. Giroux H. A. (2008). Eleştirel pedagojinin vaadi (U. D. Tuna, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 20. Giroux H. A. (2008). Eleştirel pedagoji ve neoliberalizm (B. Baysal, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 21. Holt, J. (2006). Çocukluktan kaçış (C. Aksoy ve S. Yılancı, Çev.). İstanbul: Beyaz Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 22. Özkaya, T. (2006). Otoriter eğitimden özgürleştirici eğitime. Prof. Dr. Tayfun Özkaya'nın kişisel arşivinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 23. McLaren, P. (2006). Che Guevara Paulo Freire ve devrimin pedagojisi (H. Alpmen, Çev.). İstanbul: Devin Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 24. Illich, I. (2005). Okulsuz toplum (M. Özay, Çev.). İstanbul: Şule Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 25. Freire, P. (2000). Yüreğin pedagojisi (Ö. Orhangazi, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 26. Holt, J. (1999). Çocuklar neden başarısız olur? (G. Koca, Çev.). İstanbul: Beyaz Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 27. Freire, P. ve Macedo, D. (1998). Okuyazarlık sözcükleri ve dünyayı okuma (S. Ayhan, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 28. Baker, C. (1995). Zorunlu eğitime hayır (A. Sönmezay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 29. Freire, P. (1991). Ezilenlerin pedagojisi (D. Hattatoğlu ve E. Özbek, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
Alternatif Eğitimin Felsefi ve İdeoloik Temellerine İlişkin Okuma Önerileri

 1. Rousseau, J. J. (2009). Emile ya da eğitim üzerine (Y. Avunç, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 2. Kant, I. (2006). Eğitim üzerine. (A. Aydoğan, Çev.). İstanbul: İz Yayıncılık. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 3. Apple, M. W. (2006). Eğitim ve iktidar (E. Bulut, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 4. İnal, K. (2004). Eğitim ve iktidar: Türkiye'de ders kitaplarında demokratik ve milliyetçi değerler. Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 5. Althusser, L. (2002). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları (M. Özışık ve Y. Alp, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 6. Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (N. Kale, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 7. Bumin, K. (1998). Batı'da devlet ve çocuk İstanbul: Yol Yayıncılık. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 8. Bumin, K. (1998). Okulumuz, resmi ideolojimiz ve politikaya övgü. İstanbul: Yol Yayıncılık. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 9. İnal, K. (1992). Bazı paradigmalarda eğitim ve özgürlük ilişkisi.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 895-820. Tam metne ulaşmak için tıklayınız...
 10. Spring, J. (1991). Özgür eğitim (A. Ekmekçi, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

İNGİLİZCE KAYNAKLAR

İçerik hazırlanmaktadır. Eklenen kaynaklardan haberdar olmak için iletişim listesine üye olablirsiniz.

TÜRKÇE WEB SİTELERİ VE BLOGLAR

 1. http://okulahayir.net/
 2. http://bulentakdag.blogspot.com.tr/
 3. http://www.scoop.it/t/alternatif-okullar
 4. http://elestiripedagoji.blogspot.com.tr/
 5. http://alternatifokul.blogspot.com.tr/
İNGİLİZCE WEB SİTELERİ VE BLOGLAR

 1. http://alternativestoschool.com/
 2. http://www.educationrevolution.org/

KURUMLAR

 1. Alternatif Eğitim Derneği-TÜRKİYE

VİDEOLAR

 1. Toplum Yaratıcılığı Nasıl Yokediyor? adlı kısa animasyonu izlemek için tıklayınız...
 2. TRT Okul Kanalı Akşam Vakti Programı'nda 14 Kasım 2014 tarihinde Eylem Korkmaz ile Alternatif Okullar web sitesi ve alternatif eğitim üzerine yapılan şöyleşinin kaydını izlemek için tıklayınız...
 3. Pavel Koutsky'ın, ana akım eğitimde otoritelerce belirlenmiş önemli bilginin ve bu bilginin aktarımının eleştirildiği, "DUEL" adlı animasyonunu izlemek için tıklayınız...
 4. Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim (Education For a Sustainable Future) adlı belgeseli izlemek için tıklayınız...
 5. "Schooling the World: White Man's Last Burden" adlı belgesel modern eğitimin eski kültürler üzerindeki bilinçli ve tahrip edici etkisini ele alıyor. "Eski bir kültürü değiştirmek istiyorsanız, bunu nasıl yaparsınız? O kültürün çocuklarını eğitme biçimini değiştirirsiniz. Amerika, 19. yüzyılda Kızılderili çocuklarını devlet yatılı okullarına gitmeye zorlarken bunu biliyordu… Günümüzde, gönüllüler tüm dünyadaki geleneksel toplumlarda, okulun yerli çocuklar için daha iyi bir yaşamın tek yolu olduğuna ikna olmuş bir şekilde okullar yapıyorlar. Sizce bu doğru mu? (...)" Belgeseli izlemek için tıklayınız... Keyfili seyirler :).
 6. "Modern Eğitimi Yeniden Düşünmek" adlı 3 dakikalık video, 3 dakika içinde batılı eğitim sistemlerinin iş piyasasının ihtiyaçları üzerinden değerli olan bir bilgi kümesi tanımlayarak yaşamın kendisine dair bilgiyi , günlük yaşam içindeki öğrenmelerimizi, deneyimlerimizi nasıl değersiz kılmaya çalıştığını açıklıyor... "Çocuklarımız okulda kendi kültürlerini reddetmeyi öğreniyorlar. Çünkü öğretmen onlara 'eğer çarpmayı öğrenmezsen domuzları beslersin, baban gibi çiftçi olursun' diyor. Sanki çiftçilik yapmak suç ya da kötü birşeymiş gibi.. " Videoyu izlemek için tıklayınız...
 7. " Türkçe altyazılı izlemek için tıklayınız....

 8. Çiçekler Uçar mı? / Do flowers fly? adlı animasyonda ana akım eğitimin öğrenmeye, öğretime, bilgiye, eğitimin amacına, hayat-okul arasındaki ilişkiye, yetişkin-çocuk ilişkisine, çocuğa yaklaşımı ve okul ile ailenin çocuğa yönelik algısı çarpıcı bi şekilde ortaya konuyor ve eleştiriliyor. Animasyonu izlemek için tıklayınız....
 9. İçselleştirilmiş Irkçılık: Oyuncak Bebek Deneyi. Deneyin Türkçe altyazılı 1 dakikalık kısa videosunu izlemek için tıklayınız.... Deneyin İngilizce 9 dakikalık videosunu izlemek için tıklayınız...