Alternatif Okullar » Araştırmalar / Yazılar

logoAraştırmalar / Yazılar

site-banner-2018_001

Aşağıdaki bağlantılardan Montessori metodu hakkında yapılmış Türkçe ve İngilizce araştırmalara ve çalışmalara ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili İngilizce alanyazın çok kapsamlı olduğu için sadece 2012-1024 yılları arasında yapılan araştırmalara ve çalışmalara yer verilmiştir.

Montessori metoduyla ilgili yeni yapılan tüm araştırmalar ve çalışmalar ilgili veritabanları taranarak bu alana eklenmektedir. Güncel araştırmalar ve  çalışmalardan haberdar olmak için iletişim listesine üye olabilirsiniz. 
Sitede yer almasını istediğiniz araştırmalarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKÇE TEZLER

 1. Yücesan, Y. (2016). Montessori eğitiminin okul öncesi dönem çocukların problem çözme becerileri ve problem davranışları üzerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden özetine ulaşılabilir. Tam metnin Haziran 2018 tarihinde yayımlanacağı belirtilmiştir.

 2. Mustafayeva, L. (2016). Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden özetine ulaşılabilir. Tam metnin 2019 yılında yayımlanacağı belirtilmiştir.

 3. Selçuk, K.S. (2016). Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 4. Kayılı, G. (2015). Sosyal beceri eğitimi programı ile desteklenmiş Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının duyguları anlama ve sosyal problem çözme becerilerine etkisi. (Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 5. Bayer, A. (2015). Montessori Yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 6. Aslıyürek, M. (2015). Montessori eğitiminin 4 – 5 yaş çocukların motor beceri, görsel algı ve bellek, el – göz koordinasyonu ile küçük kas becerilerinin gelişimine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden özetine ulaşılabilir. Tam metnin 2018 yılında yayımlanacağı belirtilmiştir.

 7. Gülkanat, P. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin Montessori Yöntemi ile gerçekleştirilen eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 8. Keçecioğlu, Ö. (2015). MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 9. Şeker, K. N. (2015). Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 10. Bayram, B. (2014). Değerler eğitiminde Montessori yöntemi (Yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 11. Özdağ, S. A. (2014). Montessori metodu’nun eğitim mekanlarına yansıması üzerine kavramsal bir analiz (Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 12. Şahintürk, Ö. (2012). Montesori yönteminin okul öncesi dönemde öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine etkisi. (Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 13. Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 14. Durakoğlu, A. (2010). Maria Montessori’ye göre çocuğun doğası ve eğitimi. (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 15. Kayılı, G. (2010). Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 16. Beken, S. (2009). Montessori yöntemi etkinliklerinin 5-6 yaş çocuklarının el becerilerine etkisi.  (Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 17. Öngeren, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori eğitim yönteminin etkililiği. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 18. Yiğit, T. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 19. Erben, S. (2005). Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

TÜRKÇE MAKALELER / YAZILAR

 1. Montessori, M. (1930). Çocuk terbiyesi (M. Fevzi, Çev.). Terbiye, 4 (22), 48-50. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 2. Çilingir, M. (2015). Montessori öğretmeninden öneriler. Röportaj: Redhouse Kidz, 8 Ekim 2015. http://blog.redhousekidz.com/2015/10/08/montessori-ogretmeninden-oneriler/

 3. Altınışık, Ş. (2014). Montessori eğitiminde metalaşma. Eleştirel Pedagoji Dergisi, (35), 50-52. Tam metne ulaşmak için tıklayınız..

 4. Korkmaz, E. ve Bilir-Meier, Z. (2014). Montessori metoduna göre ev-çevre tasarımı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 5. Devlet, A. (18 Eylül 2014). Hayat yolunda bitmeyen öğrencilik. www.alternatifanne.com adresinden ulaşılabilir. Tam metni okumak için tıklayınız…
 6. Toran, M. ve Temel, Z. F. (2014). Montessori yaklaşımının çocukların kavram edinimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13 (1), 223-234. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 7. Altun, B. (29 Nisan 2014). Montessori’de çevre düzenlemesi neden önemlidir? www.alternatifanne.com Yazıyı okumak için tıklayınız…
 8. Bulduk, E. Ö. ve Toran, M. (2013). Eğitimde ergonomi ve Maria Montessori’nin rolü. Eğitimci Dergisi, Kasım 2013, 15-20. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 9. Boynikoğlu, F. (2013). Montessori pedagojisi ve Montessori pedagojisinin engelli öğrencilerdeki pratik uygulaması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 26. Makalenin özeti için tıklayınız…
 10. Soydan, S. (2013). Çocuklarda merak duygusunu uyandırmada Montessori öğretmenlerinin kullandıkları stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 269-290. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 11. Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori Yaklaşımı ve Okul Öncesinde Fen Eğitimi. TUBAV Bilim Dergisi, 5 (3), 19-25. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

 12. Tepeli, K. ve Yılmaz, E. (2012). Üç farklı programa göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 197-207.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 13. Danişman, Ş. (2012). Montessori yaklaşımına genel bir bakış ve eğitim ortamının düzenlenmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1 (2), 85-113. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 14. Yıldırım, S., Akman,  B. ve Alabay, E. (2012). Okul öncesi dönem çocuklarına sunulan Montessori ve mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 92-103.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 15. Friedman, S. (21 Temmuz 2011). Cinsiyet ayrımı gözetmeyen eğitimde Montessori yaklaşımı. (Çev. M. Özçelik). www.egitimpedia.com adresinden ulaşılabilir. Yazıyı okumak için tıklayınız…
 16. Durakoğlu, A. (2011). Montessori sisteminin Türkiye’nin okul öncesi eğitim sistemiyle karşılaştırılması. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-10 Eylül 2011, Burdur Bildiri Özetleri Kitabı, 29-30. Bildirinin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 17. Kayılı, G. ve Arı, R. (2011). Montessori yönteminin ilköğretim öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (4), 2091-2109. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 18. Eratay, E. (2011). Montessori yönteminin etkililiği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 11-19. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 19. Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori’ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 133-145. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 20. Durakoğlu, A. (2010). Montessori metodunda okuma ve yazma eğitimi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (20), 91-104. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 21. Koçyiğit, S., Kayılı, G. ve Erbay, F. (2010). Montessori yönteminin beş-altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerilerine etkisinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (371), 16-21. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 22. Kayılı, G., Koçyiğit, S. ve Erbay, F. (2009). Montessori yönteminin beş-altı yaş çocuklarının alıcı dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 347-355. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 23. Koçyiğit, S. ve Kayılı, G. (2008). Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 511-516.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 24. Arslan, M. (2008). Günümüzde Montessori pedagojisi. Millî Eğitim Dergisi, (177), 65-79. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 25. Montessori anaokulunda çocukların özgürlükleri ve sorumlulukları. 2007. Association Montessori International (AMI) Montessori Asistan Kursu Notları, Eğitmen: Cheryl Ferreira, 2-11 Temmuz 2007, İstanbul. Metne ulaşmak için tıklayınız…
 26. Erişen, Y. ve Güleş, F. (2007). Montessori materyallerinin tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 287-305.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 27. Oğuz, V. ve Akyol, A. K. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 243-256. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 28. Tuğluk, M. N., Gündoğdu, K. ve Kaya, H. İ. (2006). Okul öncesi eğitimde Montessori yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 167-174. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 29. Hamilton, V. J. ve Gordon, D. A. (1986). Okul öncesinde öğretmen-öğrenci etkileşimi ve çocuğun verilen görevi yerine getirmedeki ısrarı (T. Gürkan, Çev.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19 (1), 73-77. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

İNGİLİZCE MAKALELER

 1. Andrews, S. W. (2014). Joyful engagement: Montessori’s common core standard. The NAMTA Journal, 39(2), 182-194. Makaleye ulaşmak için tıklayınız…
 2. Woo, S. (2014). Creating an amazing Montessori toddler home environment. Montessori Life, Summer 2014, 44-59. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. Association Montessori Internationale. (2013). Internationale Montessori Congress Portland, Oregan, USA, 31 Temmuz- 3 Ağustos, Bildiri Özetleri. Kongrede sunulan bildiri özetlerine ve bildirilerin power point sunumlarına ulaşmak için tıklayınız..
 4. Ball, P. (2013). Enhancing language experiences through storytelling and the story basket. Montessori Life: A Publication of the American Montessori Society, 25(2), 26-29. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 5. Besançon, M, Lubart, T. ve Barbot, B. (2013). Creative giftedness and educational opportunities. Educational & Child Psychology, 30(2), 79-88. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 6. Byun, W., Blair, S. N., ve Pate, R. R. (2013). Objectively measured sedentary behavior in preschool children: Comparison between montessori and traditional preschools.International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 2. doi:http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-10-2 Makaleye ulaşmak için tıklayınız…
 7. Cuma, F. İ. (2013). Project-based learning in teaching with the DAF Montessori methos. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1901-1910. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813002693 adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 8. Donahoe, M. (2013). Best practices in Montessori secondary programs. Montessori Life: A Publication of the American Montessori Society, 25 (2), 16-24. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 9. Lillard, A. S. (2013). Playful learning and Montessori education. American Journal of Play, 5(2), 157-186. www.journalofplay.org adresinden alınmıştır.  Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 10. Nuhoglu, H. (2013). Evaluation of alternative preschool education programs regarding their perspectives on teaching science and aature. Mevlana International Journal of Education, 3(4), 236-249. doi:10.13054/mije.13.50.3.4 Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 11. Rinke, C. R., Gimbel, S. J. ve Haskell, S. (2013). Opportunities for inquiry science in Montessori classrooms: Learning from a culture of interest, communication and explanation. Research in Science Education, 43(4), 1517-1533. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11165-012-9319-9 adresinden alınmıştır. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 12. Epstein, P. (2012). Enacting attention: Concentration and shared focus in Montessori classrooms. Montessori Life: A Publication of the American Montessori Society, 24(4), 18-20. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 13. Herman, J. (2012). Creating balance in the new age of technology. Montessori Life, 24(3), 36-43. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 14. Lillard, A. S. (2012). Preschool children’s development in classic Montessori, supplemented Montessori, and conventional programs. Journal of School Psychology, 50(3), 379- 401.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440512000039 adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 15. McKenzie, G. ve  Zascavage, V. S. (2012). Montessori instruction: A model for inclusion in early childhood classrooms and beyond. Montessori Life: A Publication Of The American Montessori Society, 24(1), 32-38. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 16. Murray, A. (2012). Public knowledge of Montessori education. Montessori Life: A Publication of The American Montessori Society, 24(1), 18-21. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 17. Negru, A. (2012). Pluralist approach to the Montessori method in the art of pre-school education.   Journal Plus Education / Educatia Plus, 8(1), 40-43. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 18. Ross, S. (2012). The Montessori method: The development of a healthy pattern of desire in early childhood. Contagion: Journal of  Violence, Mimesis & Culture,19, 87-122. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 19. Soundy, C. (2012). Imaginary play in Montessori classrooms: Considerations for a position statement. Montessori Life, 24(4), 28-35. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 20. Thayer-Bacon, B. J. (2012). Learning to trust our students. Ethics & Education, 7(2), 149-161. doi:10.1080/17449642.2012.733601 Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 21. Thayer-Bacon, B. (2012). Maria Montessori, John Dewey, and William H. Kilpatrick. Education & Culture, 28(1), 3-20. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 22. Ültanir, E. (2012). An epistemological glance at the constructivist approach: Constructivist learning in Dewey, Piaget, and Montessori. International Journal of Instruction, 5(2), 195-212. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 23. Gandhi, M. K. (28 Ekim 1931). Speech at Montessori training college. 29 Haziran 2014 tarihinde http://www.peace.ca/montessoriandgandhi.htm adresinden erişildi. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…