Alternatif Okullar » Online Eğitimler

Eğitim duyurularına ulaşmak için İnstagram sayfamızı takip edebilir ya da web sitesinin e-bültenine üye olabilirsiniz.


Sri Aurobindo ve The Mother’ın Bütüncül Eğitim Yaklaşımı Online Eğitim Serisi

İlkini 22 Ocak 2021’de Fabrice Dini ile “Çocuğun Kendi Varoluşunu Tüm Boyutlarıyla Tanıması İçin Bütüncül Eğitim” başlığıyla düzenlediğimiz online eğitimi bir seri olarak devam ettirmeye karar verdik ve 4 oturum planladık. Bu otumların; Birincisini “Bilinçli Farkındalığa (Mindfulness) Giriş” başlığıyla 25 Şubat’ta, İkincisini “Sri Aurobindo ve The Mother’ın Bütüncül Eğitim Yaklaşımı: Çocukların ve Öğretmenlerin Karakter Güçlerini Geliştirmek” başlığıyla 26 Mart’ta gerçekleştirdik. Üçüncü oturumu ise 30 Nisan tarihinde ise “Minnettarlık, Kalbimizde Bir Güneş” başlığıyla gerçekleştireceğiz. Bütüncül eğitimin ne olduğu, düzenlenen ve düzenlenecek oturumların içerikleri ve tarihleri aşağıda sunulmuştur.

* Her bir oturum bütüncül eğitimin bir boyutunu ele almaktadır. Ancak birbirinden bağımsız olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla seçtiğiniz bir ya da birden fazla oturuma katılabilirsiniz.

* Daha önce düzenlenen eğitimlerin video kayıtlarını almak isteyenler 05332330007 no’lu telefona whatsapp mesajı gönderebilirler. Her bir kaydın ücreti 100 TL'dir (KDV dahil).

OTURUM 3

TARİH VE SAAT: 30 Nisan 2021 20.00

EĞİTİM: Sri Aurobindo ve The Mother’ın Bütüncül Eğitim Yaklaşımı: Minnettarlık, Kalbimizde Bir Güneş

Bu oturumda kendi hayatımızda ve çocukların hayatında minnettarlığı yerleştirmek için çeşitli alıştırmalar yapacağız.

Araştırmalar minnettarlık duygusu yüksek olan insanların daha destekleyici, cömert ve merhametli olduğunu göstermektedir. Bu kişiler affetmeye daha yatkın, diğer insanlarla daha kolay bir araya gelen, kendini daha az yalnız ve tecrit edilmiş hisseden insanlardır. Minnettarlık sonucunda, fiziksel düzeyde bağışıklık sistemi güçlenir, acıya dayanıklılık artar, kan basıncı düşer, daha fazla spor yapmaya ve sağlığına daha iyi bakmaya yönelik bir eğilim oluşur. Minnettarlık hisseden insanların aynı zamanda pozitif duyguları gelişir, daha uyanık, canlı, zinde hissederler, daha iyimser ve mutludurlar, daha fazla zevk ve keyif alırlar. Çocuklarda ve ergenlerde pozitif psikoloji konusunda uzmanlaşan, bir okul psikoloğu ve araştırmacı olan olan Jeffrey J. Froh, okullarda minnettarlığı teşvik etmek için çeşitli etkinlikler geliştirmiştir. Bu etkinliklerle ilgili yapılan araştırmalar, bu çalışmalara dahil olan çocukların negatif duygularında ve bunların fiziksel semptomlarında azalma olduğunu; pozitif duygularda ve öğrenciler arasındaki iyimserlikte bir artış olduğunu göstermektedir. Öğrenciler aynı zamanda okuldan ve genel olarak hayattan daha fazla memnuniyet duyarlar.

BÜTÜNCÜL EĞİTİM NEDİR? Bütüncül Eğitim Sri Aurobindo ve Auroville’in kurucusu, annesi Mira Alfassa tarafından geliştirilmiş, bireyin tüm farklı yönlerine eğilmeyi amaçlayan bir eğitim sistemidir. Bütüncül eğitim çocuğu bir bütün olarak ele alır: Beden, duyular, duygular, karakter, etik ve estetik, zihin, öz ve psişe (ruh)… Bütüncül eğitimde tüm bu niteliklere sahip varlığın merkezinde bütünü aydınlatan ve uyumlu hale getiren psişe, öz bulunur. Fabrice eğitim sırasında çocuk gelişiminin yukarıda bahsedilen tüm yönlerini tutarlı ve ince bir şekilde birleştiren bir yaklaşım olan bütüncül eğitimi farklı açılardan ele alacaktır.

EĞİTMEN: Fabrice Dini İsviçre'de doğdu ve 17 yıl Hindistan'da yaşadı. Hindistan’da bütüncül eğitim, yoga ve mindfulness alanlarında uzmanlaştı. Bu kadim topraklardaki yolculuğu sırasında, bütüncül eğitim alanındaki lider isimlerle işbirliği yapma ayrıcalığına sahip oldu. Bu işbirliği, çeşitli kitapların yazımı, bütüncül eğitime adanmış DVD'lerin üretimi gibi birçok meyveyi beraberinde getirdi. Auroville'de amacı bütüncül eğitimin ilkelerini uygulamak olan bir okulun kuruluşunda yer aldı ve Hindistan'daki birkaç yenilikçi okulda ders verdi. İsviçre'de açık hava eğitimine dayalı öncü bir okulun kurucu ortağı oldu. Fabrice, çocuklar ve ergenler için sertifikalı bir mindfulness eğitmenidir ve MBSR (yetişkinler için mindfulness programı) eğitimleri vermektedir. Birçok okulda ve şirkette ve ayrıca İsviçre'deki bir üniversitede bütüncül eğitim, mindfulness, stres yönetimi dersleri veriyor. Ayrıca çocuklar, öğretmenler, veliler ve şirketler için konferanslar, çalıştaylar ve dersler düzenlemektedir. Fabrice ‘Integral Education for Growth and Blossoming’ kitabının yazarıdır. www.fabricedini.com

HEDEF KİTLE: Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğretmenleri, yöneticileri, öğretmen adayları, temel eğitim, ortaöğretim ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler, anne-babalar, alternatif eğitimle ilgili kişiler.

KAYIT: Kayıt için sayfanın sonunda yeralan formu eksiksiz doldurmanızı rica ediyoruz.

ÜCRET: 150 TL (KDV dahildir). Tek bir oturum ücretidir. Mart, Nisan ve Mayıs ayında düzenlenecek oturumların ücreti de 150 TL olacaktır.

KATILIM BELGESİ: Alternatif Okullar tarafından düzenlenen bir katılım belgesi verilecektir.

ÇEVİRİ: Eğitim sırasında İngilizce-Türkçe-İngilizce çeviri yapılacaktır.

OTURUM 4

TARİH VE SAAT: 28 Mayıs 2021 20.00

EĞİTİM: Bütüncül Eğitimin Temelleri: Sri Aurobindo ve Mira Alfassa’nın Çalışmaları

Bu oturumda bütüncül eğitimin temelleri Sri Aurobindo ve Miras Alfassa’nın çalışmaları üzerinden ele alınacaktır. “Her çocuk ilginç öyküleri sever, kahramanlara tapar ve yaşadığı ülkeyi sever. Çocuğun içindeki bu özelliklere hitap edin ve onun farkına bile varmadan yaşamayı ve yaşadığı ülkenin tarihinin insani yönlerini keşfetmesine izin verin. Her çocuk sorgulayıcıdır, araştırmacıdır, analizcidir ve acımasız bir anatomisttir. Çocuğun içindeki bu özelliklere hitap edin ve onun farkına bile varmadan bir bilim insanı için gereken temel bilgilere ve doğru mizaca erişmesine izin verin. Her çocukta doyumsuz bir entelektüel merak ve metafizik sorgulama yönelimi vardır. Bunu kullanın ve dünyayı, kendini anlamasına dair bir yol çizin. Her çocukta taklit yeteneği ve hayal gücü dokunuşu vardı. Bunu kullanın ve sanatçı yetilerinin temellerini hazırlayın.” Sri Aurobindo

DÜZENLENDİ- OTURUM 1

TARİH VE SAAT: 25 Şubat 2021 20.00

EĞİTİM: Sri Aurobindo ve The Mother’ın Bütüncül Eğitim Yaklaşımı: Bilinçli Farkındalığa (Mindfulness) Giriş

İÇERİK: Bu oturumda bilinçli farkındalığın ne olduğu ve çocuklarla nasıl uygulanabileceği ele alınacak ve farklı alıştırmalar yapılacak. Bilinçli farkındalık dikkat ederek, amaca odaklanarak, mevcut anda ve yargılamadan yapılan bir farkındalıktır. Bilimsel olarak doğrulanmış olan bu metot yetişkinlere yönelik olduğu gibi çocuklara, hemşirelere, hastalara, girişimcilere, sporculara…, öğretmenlere ve anne-babalara da yöneliktir. Bilinçli farkındalık hareketi dünyanın çeşitli yerlerinde birçok ülkede okullarda ve üniversitelerde yaygınlaşmaktadır. Bilinçli farkındalığın okullardaki faydalarıyla ilgili çalışmalar stresi, kaygıyı, depresyonu ve kötü davranışları azalttığını göstermiştir. Bu çalışmalar aynı zamanda çocukların öfkelerini yönetmelerine, uykularını düzenlemelerine ve öz saygılarını yükselmelerine de yardımcı olur. Bilinçli farkındalık çalışmalarına devam eden çocuklar daha sakindir ve duygularını yönetme yetenekleri daha yüksektir. Yakın zamanda yapılan meta-analizler bilinçli farkındalık çalışmaları yapan çocukların daha empatik olduklarını, daha iyi sosyal beceriler gösterdiklerini, dikkat düzeylerinin, hafızalarının ve akıl yürütme becerilerinin de yükseldiğini doğrulamıştır.

DÜZENLENDİ- OTURUM 2

TARİH VE SAAT: 26 Mart 2021 20.00

EĞİTİM: Sri Aurobindo ve The Mother’ın Bütüncül Eğitim Yaklaşımı: Çocukların ve Öğretmenlerin Karakter Güçlerini Geliştirmek

Her varlık eşsizdir ve bu eşsizlik her bireye özgü olan bir demet nitelik ile kendini gösterir. Çocuklar bu içsel niteliklerini keşfedip geliştirdiklerinde, üzerine kendi kişiliklerini ve dünyadaki eylemlerini inşa edebilecekleri sağlam bir temel kurarlar. Pozitif psikoloji uzun yıllardır insanın niteliklerini sınıflandırmak amacıyla bu güçler üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Martin Seligman ve Christopher Peterson ‘Karakter Güçleri ve Erdemler (Character Strengths and Virtues)’ isimli kitaplarında bu güçlerle ilgili bir referans çerçevesi çizmişler ve farklı kültürlerde, medeniyetlerde sürekli olarak yinelenen 24 karakter gücü olduğunu öne sürmüşlerdir. Oturumda bu karakter güçleri ele alınacak ve bunlarla ilgili alıştırmalar yapılacaktır.


Reggio Emilia Yaklaşımı Webinar Serisi

Reggio Children, Dadya Çocukları ve Alternatif Okullar işbirliğiyle ilkini “Reggio Emilia Yaklaşımının Değerleri”; ikincisini ‘Reggio Emilia Yaklaşımında Çocuk İmajı ve Çevre’, üçüncüsünü ‘Progettazione Reggio Emilia Yaklaşımı’nda Projeler’ başlığıyla gerçekleştirdiğimiz webinar serisinin dördüncüsüne 'Reggio Emilia Yaklaşımı’nda Dokümantasyon Stratejisi' webinarlarıyla devam ediyoruz.

Her bir webinar birbirinden bağımsız modüller olarak tasarlandığından, ilk üç webinara katılamayanların da 26 Nisan tarihli webinara kayıt yaptırması mümkün.

Kısaca Reggio Children’ı anlatmak istersek; Reggio Children, İtalya'da ve tüm dünyada Reggio Emilia Yaklaşımı®️ olarak bilinen Reggio Emilia'nın Belediye Bebek Merkezleri’nin ve Anaokulları’nın deneyimini değerlendirmek ve korumak amacıyla oluşturulmuştur. Bu yaklaşımı öğrenmek isteyen tüm dünyadaki Reggio temsilcileri ve eğitmenler bu merkezden eğitim almaktadırlar.

Reggio Emilia ilhamlı bir okul öncesi kurumu olarak Türkiye'de örnek çalışmalar yapan Dadya Çocukları’nın ve Alternatif Okullar'ın uzun yıllardır Reggio Children ile sürdürdüğü iletişim sonucunda oluşan işbirliğinin Türkiye’de Reggio Emilia yaklaşımının nitelikli bir şekilde gelişimine katkı sunmasını diliyoruz.

Eğitimle ilgili diğer detaylar aşağıdadır. Eğitime dair her türlü sorunuz için, 05332330007 no'lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM VE TARİH: 'Reggio Emilia Yaklaşımı’nda Dokümantasyon Stratejisi’ 26 Nisan 2021 Saat: 20.30

EĞİTMEN: Eğitim Reggio Children eğitmenlerinden Mirella Ruozzi tarafından verilecektir.

HEDEF KİTLE: Okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, yöneticileri, atölye yürütücüleri, pedagoglar, rehber öğretmenler, öğretmen adayları, temel eğitim ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler, anne-babalar, alternatif eğitimle ilgili kişiler.

ÜCRET: 300 TL (KDV dahildir). Tek bir webinar ücretidir.

KATILIM BELGESİ: Reggio Children tarafından düzenlenen bir katılım belgesi verilecektir.

ÇEVİRİ: Eğitim sırasında İtalyanca-Türkçe-İtalyanca simultane çeviri yapılacaktır.

KAYIT: Kayıt için sayfanın sonunda yer alan formu eksiksiz doldurmanızı rica ediyoruz. Tek bir webinara ya da her ikisine birden kayıt yaptırabilirsiniz.


Katılmak istediğiniz eğitim ya da eğitimleri işaretleyebilir misiniz?


 • Tamamlanan Online Eğitimler- Ayrıntılar için ilgili satırın üzerine tıklayınız

 • RIE (Resources for Infant Educarers®) ve Magda Gerber’in Educaring Yaklaşımı

  EĞİTİM : Saygılı ve Huzurlu Çocuk Yetiştirme (0-3 yaş) RIE (Resources for Infant Educarers®) ve Magda Gerber’in Educaring Yaklaşımının Temelleri

  EĞİTMEN: 0-3 yaş çocuk gelişimi ve bakımı alanında uzman olan Deborah Carlisle Solomon, “Baby Knows Best: Raising a Confident and Resourceful Child, the RIE®Way.” kitabının da yazarıdır. 2006-2014 yılları arasında da RIE® (https://www.rie.org/) yöneticiliğini yapmıştır. Deborah ebeveynler, çocuk bakıcıları, terapistler ve diğer erken çocukluk uzmanlarıyla çalışmakta ve çocuk bakım merkezlerine danışmanlık yapmaktadır. www.deborahcarlislesolomon.com

  HEDEF KİTLE: Eğitime 0-3 yaş çocuğu olan ebeveynleri, anne-baba adaylarını, 0-3 yaşa bakım verenleri, okul öncesi öğretmenlerini ve öğretmen adaylarını, 0-3 yaş bebek/çocuk bakımıyla ilgili herkesi bekliyoruz.

  TARİH VE SAAT: 5 Ağustos 2020 20.30 - 23.00

  Resources for Infant Educarers® (RIE) Temeli II. Dünya savaşı sonrası, Macaristan’da bulunan bir yetimhaneye dayanan 0-3 yaş çocuklarına bakım veren yetişkinlerin faydalanması için tasarlanan bir pedagojik yaklaşım şeklidir. 

  RIE®, çocukların ve yetişkin - çocuk ilişkisinin üzerinde sağladığı gözle görülür olumlu etkiler sayesinde ilgi görmüş ve şu an Avrupa, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika gibi dünyanın birçok bölgesinde hem aileler hemde erken çocukluk dönemi alanında çalışan profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

  AİLE DİNAMİĞİNDE RIE: Her ne kadar iyi eğitimli, hazırlıklı, bilgili olursak olalım ebeveyn olmanın getirdiği sorumluluk ve beklentilere tam olarak hazır olmamız kolay değildir. 

  Mutluluk, endişe, heyecan, korku, koşulsuz sevgi gibi birçok duygunun iç içe geçtiği bu dönemde hem çocuğumuzun tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için çabalarız hemde ömür boyu sürecek bir ilişkinin temellerini doğru atmanın endişesini taşırız. 

  RIE® yaklaşımı ebeveynlere ilk günden itibaren karşılıklı saygıya ve açık iletişime dayanan bir ilişki kurmanın önemini ve pratikte bunun nasıl elde edilebileceğine dair beceriler sunar. 

  RIE® yaklaşımını içselleştirilmiş ailelerde, aile dinamiğinin her alanına yansımış dinginlik ve huzurlu iletişim kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu yaklaşım sayesinde aile bireyleri ihtiyaç duyulan anlarda duygusal ve fiziksel olarak erişilebilir olmanın önemini kavrarken bireylerin kişisel alanlarına saygı duyulması gerekliliği gerçeğini de içselleştirir.

  PROFESYONEL BAKIM SUNANLAR / KREŞLER İÇİN RIE®: Erken çocukluk dönemi alanında profesyonel çalışan bireyler olarak sorunluluğunu üstlendiğimiz çocuklar ve aileleri ile saygıya dayalı bir ilişki kurmak ve açık iletişim içerisinde kalmak son derece önemlidir. Birden fazla çocuğun bakımıyla ilgilenirken bireysel farklılıkları gözden kaçırmak olası bir durumdur. RIE® yaklaşımının temel ilkeleri arasında olan; her çocuğun kendi hızını takip edebilmesine olanak sağlamak, çocuğun yeterliliklerine ve öğrenme merakına güvenmek bize çalışma ortamımızda anda kalmak ve çocuğa en faydalı ortamı sağlamakta yardımcı olur. Doğru gözlem yoluyla doğru anlarda verilen fiziksel ve duygusal destekle çocuklar daha özgüvenli olur ve bireysel girişimlerde daha cesaretli hareket edebilmeye başlar. 

  RIE® yaklaşımı, ailelerinden sonra en güvenilir yetişkin olarak bizi benimseyen sorumluluğumuz altındaki çocuklar ile profesyonellik ve bireysel yakınlık, sevgi, ilgi ve özveri dengesini en sağlıklı şekilde kurmamıza yardımcı olur.

  Hazırladığımız eğitim sayesinde RIE® yaklaşımının temel ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olarak bu yaklaşımı hayatınıza entegre etmenin yöntemlerini öğreneceksiniz.

 • Orman Anaokullarında Bir Gün ve Günlük Akışın Altındaki Felsefe

  EĞİTİM: Orman Anaokullarında Bir Gün ve Günlük Akışın Altındaki Felsefe

  TARİH: 16 Eylül 2020 Saat: 21.00-23.30

  EĞİTMEN: Naturschule Deutschland e.V eğitmeni olan Andrea, anaokulu öğretmeni ve yetişkin eğitimi alanında da uzmandır. 2009 yılından bu yana olarak orman ve doğa pedagojisi alanında (Naturschule Deutschland e.V. Bildungshaus At. Ulrich ve diğer merkezlerde) seminerler, atölye çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve sunumlar yapmaktadır. www.naturzeit-kenk.com

  HEDEF KİTLE: Eğitime orman /doğa pedagojisine ilgi duyan herkes katılabilir.

 • Okuldan Uzak Kalmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

  EĞİTMEN: Boston College da araştırma profesörü olan Peter Gray, Türkçe’de Çocuğum Okulu Sevmiyor 'Ama Oyun Oynamayı Çok Seviyor' (Kitabı incelemek için tıklayınız) adıyla basılan Free to Learn ve Psychology kitaplarının yazarıdır. Nöroendokrinoloji, gelişim psikolojisi, antropoloji ve eğitim alanında araştırmalar yürütmekte ve yayınlar yapmaktadır. Lisans eğitimini Columbia Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Rockefeller Üniversitesi biyolojik bilimler alanında yapmıştır. Son yıllarda temel olarak çocukların doğal öğrenme yolları ve oyunun yaşamboyu değeri üzerine araştırmalar yapmakta ve yazmaktadır. Kar amacı gütmeyen Özyönetimli Öğrenme Birliği'nin (www.self-directed.org/) kurucu üyesidir. Ayrıca Let Grow (https://letgrow.org/) isimli sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu üyesidir. Peter Gray'in yazılarının bir kısmına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.psychologytoday.com/intl/experts/peter-gray-phd

  HEDEF KİTLE: Anne-babalar, bebeklere ve çocuklara bakım veren kişiler, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, yöneticileri, çocuk psikologları, rehber öğretmenler, temel eğitim, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında çalışan akademisyenler, alternatif eğitimle ilgili kişiler.

  TARİH VE SAAT: 13 Ekim 2020 20.00-22.30

 • Öğretmen Merkezli Sınıflardan Çocuk Merkezli Sınıflara: Demokratik Bir Sınıf Ortamı Yaratmak

  EĞİTMEN: Derrry Hannam Lisans eğitimini Oxford Üniversitesi’nde eğitim alanında, yüksek lisans eğitimini ise Exeter Üniversitesi’nde eğitim araştırmaları alanında yapmıştır. İngiliz devlet okullarında 20 yıl öğretmenlik yapan Derry, bu süreçte öğrencilerin demokratik ve haklara saygılı bir ortamda kendi öğrenmelerinin kontrolünü alabilecekleri ve kendi öğrenme süreçleriyle ilgili seçimler yapabilecekleri bir çevre yaratmaya çalışmıştır. Öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinden sonra, benzer fikirleri olan öğretmenleri ve okulları desteklemeye çalışan bir okul müfettişi oldu. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi projesinde danışman / eğitmen / raportör ve İngiliz ulusal müfredatının vatandaşlık eğitiminin geliştirilmesinde araştırmacı / danışman olarak çalıştı. İngiliz Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine, okullarda demokratik, katılımcı, öğrenci merkezli yöntemler ve daha yüksek akademik sonuçlar, daha az anti-sosyal davranış ve daha fazla okula devam arasındaki ilişkileri inceleyen ‘Hannam Raporu’nu yazdı. Okul demokrasisi konusunda birçok Avrupa okul öğrenci organizasyonuyla çalıştı. Okulda demokrasiyle ilgili kitaplarda ortak yazar olarak yer aldı. Başka bir yol mümkün- Devlet okulunda demokratik bir öğretmen olmak (Another Way is Possible – Becoming a Democratic Teacher in a State School) isimli kitabın da yazarıdır. Ayrıca ‘demokratik eğitim’ ve ‘demokrasi için eğitim’ konularında çok sayıda konferansın düzenlenmesine katkı sunmuştur. Derry dünya genelinde 500’den fazla bulunan ve çoğunlukla özel okullardan oluşan demokratik eğitim hareketi ile devlet okul sistemleri arasında diyaloğu sağlayan birleştirici bir kişi olarak nitelendirilmektedir. Derry halen birkaç ülkedeki kuruluş aşamasında bulunan demokratik okula destek vermektedir.

  HEDEF KİTLE: Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğretmenleri, yöneticileri, çocuk psikologları, rehber öğretmenler, temel eğitim, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında çalışan akademisyenler, anne-babalar, alternatif eğitimle ilgili kişiler.

  TARİH VE SAAT: 16 Kasım 2020 Saat: 20.00-22.30

 • Permakültür İlkeleriyle Okul Bostanları Tasarımı

  EĞİTMEN: Dilek Yürük 1998’de İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. Kamu ve özel kurumlarda farklı projelerde tasarımcı ve uygulamacı kimlikleriyle çalıştı. Permakültür tasarım eğitimi aldıktan sonra 2016 yılından bu yana kendi ismini taşıyan firmasında peyzaj/permakültür ve kentsel tarım alanları konusunda çalışmalarına devam etmekte. Eş zamanlı olarak çocuklarla birlikte “Okul Bostanları” isimli dersler gerçekleştirmekte olan Dilek’in çalışma alanlarını permakültür, çocuklarla gıda üretimi, orman ve doğa eğitimleri, yerel gıda üreticilerinin desteklenmesi, kentsel tarım, üretken ve ekolojik peyzaj konuları oluşturuyor. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak üç dönem görev alan Dilek Slow Food gönüllüsüdür.

  HEDEF KİTLE: Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğretmenleri, yöneticileri, çocuk psikologları, rehber öğretmenler, öğretmen adayları, temel eğitim, ortaöğretim ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler, anne-babalar, alternatif eğitimle, permakültürle ilgili kişiler, çocuklarla doğa çalışmaları yapan kişiler.

  TARİH VE SAAT: 25 Kasım 2020 Saat: 20.00-22.30

 • Reggio Emilia Yaklaşımının Değerleri

  EĞİTMEN: Marina Castagnetti

  TARİH: 17 Aralık 2020 Saat: 20.30

 • Orman Anaokullarında Bilimsel Düşünme Becerilerinin Temelleri Nasıl Oluşturulabilir?: Su, Toprak ve Ateşle İlgili Projeler

  EĞİTİM: Orman Anaokullarında Bilimsel Düşünme Becerilerinin Temelleri Nasıl Oluşturulabilir?: Su, Toprak ve Ateşle İlgili Projeler

  10 Aralık 20.00

  EĞİTMEN: Naturschule Deutschland e.V eğitmeni olan Andrea, anaokulu öğretmeni ve yetişkin eğitimi alanında da uzmandır. 2009 yılından bu yana olarak orman ve doğa pedagojisi alanında (Naturschule Deutschland e.V. Bildungshaus At. Ulrich ve diğer merkezlerde) seminerler, atölye çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve sunumlar yapmaktadır. www.naturzeit-kenk.com

 • Korkusuz Çocukluk İçin Krishnamurti Okulları: Center for Learning (CFL)

  SÖYLEŞİ: Korkusuz Çocukluk İçin Krishnamurti Okulları: Center for Learning (CFL)

  12 Ocak 2021 18.30

  Krishnamurti Okulları ve CFL Hakkında

  Krishnamurti okulları ‘dünya öğretmeni’ olarak tanınan Jiddu Krishnamurti’nin felsefesine dayanan okullardır.

  CFL’in eğitim yaklaşımında korku, zorlama ve dışsal motivasyon araçları yoktur. Dünyadaki tüm sorunların kaynağı insanın içindeki korku, hırs, öfke gibi duygulardır. Bu nedenle eğitimin temel amacı içe dönüş ve kendini bilmek olmalıdır.

  CFL’de öğrenme denildiğinde sadece akademik öğrenme kastedilmez, aynı zamanda yaşamın, düşüncenin ve duyguların karmaşık günlük süreçlerinin sorgulanması da kastedilir. Öğrenme koşullanmalarımızın, psikolojik durumumuzun ve günlük alışkanlıklarımızın farkındalığı ile ilgilidir. Bu farkındalık sürecini kolaylaştırmak için öğrencilerin tek başına, sessiz zaman geçirebileceği alanlar olması önemlidir. Doğa ve doğal süreçlerin farkındalığı da öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

  CFL’ye göre öğrenme ancak bireyler arasındaki açık uçlu ve açık görüşlü diyalogla gerçekleşebilir. Bu diyalogların amacı doğru sonuca ulaşmak değil, kendi koşullanmalarımızı kavramaktır.

 • Okullarda Kompost Uygulamaları

  EĞİTMEN: Dilek Yürük 1998’de İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. Kamu ve özel kurumlarda farklı projelerde tasarımcı ve uygulamacı kimlikleriyle çalıştı. Permakültür tasarım eğitimi aldıktan sonra 2016 yılından bu yana kendi ismini taşıyan firmasında peyzaj/permakültür ve kentsel tarım alanları konusunda çalışmalarına devam etmekte. Eş zamanlı olarak çocuklarla birlikte “Okul Bostanları” isimli dersler gerçekleştirmekte olan Dilek’in çalışma alanlarını permakültür, çocuklarla gıda üretimi, orman ve doğa eğitimleri, yerel gıda üreticilerinin desteklenmesi, kentsel tarım, üretken ve ekolojik peyzaj konuları oluşturuyor. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak üç dönem görev alan Dilek Slow Food gönüllüsüdür.

  HEDEF KİTLE: Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğretmenleri, yöneticileri, çocuk psikologları, rehber öğretmenler, öğretmen adayları, temel eğitim, ortaöğretim ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler, anne-babalar, alternatif eğitimle, permakültürle ilgili kişiler, çocuklarla doğa çalışmaları yapan kişiler.

  TARİH VE SAAT: 18 Ocak 2020 Saat: 20.00-22.30

 • Çocuğun Kendi Varoluşunu Tüm Boyutlarıyla Tanıması İçin Bütüncül Eğitim

  EĞİTİM : Çocuğun Kendi Varoluşunu Tüm Boyutlarıyla Tanıması İçin Bütüncül Eğitim

  İÇERİK: Bütüncül Eğitim Sri Aurobindo ve Auroville’in kurucusu, annesi Mira Alfassa tarafından geliştirilmiş, bireyin tüm farklı yönlerine eğilmeyi amaçlayan bir eğitim sistemidir. Bütüncül eğitim çocuğu bir bütün olarak ele alır: Beden, duyular, duygular, karakter, etik ve estetik, zihin, öz ve psişe (ruh)… Bütüncül eğitimde tüm bu niteliklere sahip varlığın merkezinde bütünü aydınlatan ve uyumlu hale getiren psişe, öz bulunur. Fabrice eğitim sırasında çocuk gelişiminin yukarıda bahsedilen tüm yönlerini tutarlı ve ince bir şekilde birleştiren bir yaklaşım olan bütüncül eğitimin temel özelliklerini ele alacak.

  EĞİTMEN: Fabrice Dini İsviçre'de doğdu ve 17 yıl Hindistan'da yaşadı. Hindistan’da bütüncül eğitim, yoga ve mindfulness alanlarında uzmanlaştı. Bu kadim topraklardaki yolculuğu sırasında, bütüncül eğitim alanındaki lider isimlerle işbirliği yapma ayrıcalığına sahip oldu. Bu işbirliği, çeşitli kitapların yazımı, bütüncül eğitime adanmış DVD'lerin üretimi gibi birçok meyveyi beraberinde getirdi. Auroville'de amacı bütüncül eğitimin ilkelerini uygulamak olan bir okulun kuruluşunda yer aldı ve Hindistan'daki birkaç yenilikçi okulda ders verdi. İsviçre'de açık hava eğitimine dayalı öncü bir okulun kurucu ortağı oldu. Fabrice, çocuklar ve ergenler için sertifikalı bir mindfulness eğitmenidir ve MBSR (yetişkinler için mindfulness programı) eğitimleri vermektedir. Birçok okulda ve şirkette ve ayrıca İsviçre'deki bir üniversitede bütüncül eğitim, mindfulness, stres yönetimi dersleri veriyor. Ayrıca çocuklar, öğretmenler, veliler ve şirketler için konferanslar, çalıştaylar ve dersler düzenlemektedir. Fabrice ‘Integral Education for Growth and Blossoming’ kitabının yazarıdr. www.fabricedini.com

  HEDEF KİTLE: Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğretmenleri, yöneticileri, öğretmen adayları, temel eğitim, ortaöğretim ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler, anne-babalar, alternatif eğitimle ilgili kişiler.

  TARİH VE SAAT: 22 Ocak 2021 20.00

 • Reggio Emilia Yaklaşımında Çocuk İmajı ve Çevre

  EĞİTİM: Reggio Emilia Yaklaşımında Çocuk İmajı ve Çevre. Reggio Children, Dadya Çocukları ve Alternatif Okullar ile birlikte düzenlenmiştir.

  EĞİTMEN: Marina Castagnetti

  TARİH: 19 Şubat 2021 Saat: 20.30