Alternatif Okullar » Araştırmalar / Yazılar

Araştırmalar / Yazılar

site-banner-2018_001

Aşağıdaki bağlantılardan Waldorf pedagojisi hakkında yapılmış Türkçe ve İngilizce araştırmalara ve çalışmalara ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili İngilizce alanyazın çok kapsamlı olduğu için sadece 2012-1024 yılları arasında yapılan araştırmalara ve çalışmalara yer verilmiştir.

Waldorf pedagojisiyle ilgili yeni yapılan tüm araştırmalar ve çalışmalar ilgili veritabanları taranarak bu alana eklenmektedir. Güncel araştırmalar ve çalışmalardan haberdar olmak için iletişim listesine üye olabilirsiniz.
Sitede yer almasını istediğiniz araştırmalarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKÇE TEZLER

 1. Koca, C. (2015). Bir Waldorf anaokulunun yöneticisi, öğretmenleri ve bu okuldaki çocukların ebeveynlerinin eğitimle ilgili bazı kavramlar ile Waldorf yaklaşımına ilişkin görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden tez özetine ulaşılabilir. Tezin tam metnine erişim 5 Ekim 2018 tarihinde açılacaktır…
 2. Demirtaş, O. (1999). Waldorf pedagojisi ve Waldorf okullarında yabancı dil öğretimi. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Tezin özetine ulaşmak için tıklayınız…

TÜRKÇE MAKALELER

 1. Bir Sınıf Değişir (8 Şubat 2016). Hareket, hissetme ve düşünme. http://www.birsinifdegisir.com Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 2. Eğitim Sanatı Dostları Derneği. (Haziran 2014). Eğtitim Sanatı Dostları Derneği Waldorf Girişimi İstanbul Bülteni. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 3. Röttgen, R. (26 Mayıs 2014). İyisiyle, kötüsüyle Waldorf eğitimi. http://alterntatifanne.com Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 4. Eğitim Sanatı Dostları Derneği. (Nisan 2013). Waldor çocuk yuvalarında kendinden yönetim. www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. tıklayınız…
 5. Eko Yapı Degisi. (t.y.). Eğitim yapıları Waldorf okulları. www.ekoyapidergisi.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 6. Çalışkan, S. (t.y.). Alternatif eğitim felsefesi: Waldorf. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 7. Jacobi, E. (2014). Yuvaya hazırlık (A. Sert, Çev.). www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır.Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 8. Çelik, M. (2013). Öğrenme çocuk ile büyür: Erken çocukluk eğitiminde Waldorf yaklaşımı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 39-51. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 9. Geçer, B. A. (2010). Rudolf Steiner’in mimariye bakışı. www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 10. Lang, P. (2010). Çocukluk fareye tıklayarak geçip gitsin mi? (T. Onur, Çev.). www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 11. Lang, P. (2010). Çocukların neye ihtiyacı var? (T. Onur, Çev.) www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 12. Onur, T. (2010). Barınmanın B’si. www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 13. Kotaman, H. (2009). Rudolf Stiner ve Waldorf okulu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 174-194. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 14. Hassan, A. M. (2009). Yeni okul için yeni mimari (B. Geçer, Çev.). www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 15. Köhler, H. (2009). Hiperaktif çocuklar ve aslında dikkat bozukluklarının ardında yatan nedir? (T. Onur, Çev.). Spiel und Zukunft, 1. www.egitimsanatidostlari.org adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 16. Bayhan, P. ve Bencik, S. (2008). Erken çocukluk dönemi programlarında Waldorf yaklaşımına genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 15-25. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…/li>

 17. Lang, P. (2008). Küçük çocukların neye ihtiyacı var? (J. Lindholm, Röportaj) (T. Onur, Çev.) Spiel und Zukunft. http://www.egitimsanatidostlari.org/ adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…/li>

 18. Stöcklin-Meier, S. (2008). Masallarla değerleri keşfetmek (T. Onur, Çev.) Spiel und Zukunft. http://www.egitimsanatidostlari.org/ adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…/li>

 19. Onur, T. (2006). Waldorf eğitimi. Zil ve Teneffüs Dergisi, 4-5, 29-38. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 20. Aktan Kerem, E. (2004). Erken çocukluk eğitiminde bir peri masalı: Waldorf okulları. Çoluk Çocuk Dergisi, 35, 22-25. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 21. Onur, T. (2002). Waldorf eğitimi: Özgür iradeyi kullanabilme yetisi. Buğday Dergisi, 14, 2002, 17-18. www.alternatifegitimdernegi.org.tr adresinden alınmıştır. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
 22. Gürkan, T. ve Ültanır, Y. G. (1994). Rudolf Steiner’in eğitim felsefesi ve Waldorf okullarına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 509-528. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

İNGİLİZCE TEZLER

İçerik hazırlanıyor.

İNGİLİZCE MAKALELER

 1. O’Connor, D., ve Angus, J. (2014). Give Them Time – An analysis of school readiness in Ireland’s early education system: A Steiner Waldorf perspective. Education 3-13, 42(5), 488-497. dii: 10.1080/03004279.2012.723726 Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…
 2. Wilson, M. A. F. (2014). Constructing childhood and teacher authority in a Waldorf daycare. Critical Discourse Studies, 11(2), 211-229. doi: 10.1080/17405904.2013.852984. Makalenin özetine ulaşmak için tıklayınız…