Alternatif Okullar » Hakkımızda

Hakkımızda

Alternatif Okullar sitesini oluştururken genel amacımız Türkiye’deki alternatif okulların bir veri tabanını hazırlamaktı. Bu amaca hizmet edecek ve bu amacı destekleyecek bir sitenin neleri kapsaması gerektiği üzerine düşünürken kendimize yeni hedefler belirledik ve sitenin içeriğini bu hedefler doğrultusunda zenginleştirdik. Nihayetinde aşağıdaki hedeflerle yola çıktık.

  • Türkiye’de uygulanmakta olan alternatif eğitim metot ve yaklaşımlarını tanıtmak,
  • Bu metot ve yaklaşımları uygulayan okullarla çocukları için alternatif okul arayışında olan anne-babaları buluşturmak,
  • Alternatif eğitim metot/yaklaşımlarını uyguladıklarını duyuran okulların, her metot/yaklaşımla ilgili temel kriterleri hangi düzeyde sağladığının bilgisini vererek okul seçme sürecindeki ailelere yardımcı olmak ve okulları en azından temel kriterleri sağlamak yönünde teşvik etmek,
  • Tüm ilgililerin bu metot ve yaklaşımlarla ilgili kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak,
  • Tüm ilgililerin bu metotlarla ilgili Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen eğitim ve konferanslardan haberdar olmalarını sağlamak,
  • Bu metot ve yaklaşımlarla ilgili güncel araştırma ve yayınlardan ilgilileri haberdar etmek,
  • Bu metot ve yaklaşımlarla ilgili uzman veritabanı oluşturarak ilgili kişilerin uzmanlara ulaşılmasını kolaylaştırmak,
  • Bu metot ve yaklaşımlarla ilgili eğitim almış öğretmen veritabanı oluşturarak, okulların bu öğretmenlere ulaşmasını kolaylaştırmak.

eylem_foto

DR. EYLEM KORKMAZ

Kimya Öğretmenliği bölümündeki öğrenciliğim sırasında okuduğum eleştirel-alternatif eğitim kitapları, öğrenci ve öğretmen adayı olarak mağduru olduğum “eğitim” ile ilgili farklı açılardan düşünmemi sağladı. Bu düşünüş ise eyleme geçmeyi.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi programında yüksek lisans yaparken Türkiye’de en kolay uygulanabileceğini düşündüğüm Montessori Metoduyla ilgili tez çalışması yaptım. Eş zamanlı olarak Türkiye’de alternatif eğitimin öncelikle bilinmesi, sonrasında tartışılması ve uygulanması için çabalamaya başladım. 2005 yılında Alternatif Eğitim Sempozyumunun organizasyonunda, 2006 yılında Alternatif Eğitim Derneğinin kuruluşunda, 2010 Ocak-2013 Aralık tarihleri arasında Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği’nin kuruluşunda ve BBOM modelinin geliştirilmesi çalışmalarında yer aldım. 2007-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda doktora yaparken çalışmalarımı demokratik okullar ve demokratik eğitim üzerine yoğunlaştırdım. Demokratik eğitim üzerine yaptığım tez ile 2013 yılında doktora derecesini aldım. Şimdilerde ise alternatif eğitim alanında Türkiye’de başka neler yapabiliriz diye düşünmekteyim :))

Akademik özgeçmişime ulaşmak için tıklayınız…