Alternatif Okullar » Anne-Babalar İçin Siteyle İlgili Bilgiler

Anne-Babalar İçin Siteyle İlgili Bilgiler

Sevgili anne-babalar,

Alternatif okullar sitesi alternatif eğitim ve alternatif okullar konularında bir kaynak site olarak kurulmuştur.

Alternatif eğitim metot ve yaklaşımları çoğunlukla çocuğu doğumundan itibaren ele almaktadırlar. Dolayısıyla çocuk-yetişkin ilişkisinin nasıl olabileceğine, çocuğun yetiştiği çevrenin nasıl tasarlanabileceğine, çocuğun öğrenme sürecinin nasıl işlediğine ve yetişkinin bu süreçteki rolünün neler olabileceğine, çocuğun ruhsal, fiziksel ve bilişsel gelişim ilkelerine ve bu süreçlerin nasıl desteklenebileceğine dair sizi destekleyebilecek ilkeler sunarlar.

Alternatif eğitimle yeni ilgilenmeye başlayan anne-babaların, bu metot ve yaklaşımlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için sitede yer alan kaynakların kullanımına dair birkaç öneri sunmak istedik.

Öncelikle herhengi bir metot / yaklaşımla ilgili okumaya başlamadan önce alternatif eğitimle ilgili genel okumalar yapmanızı öneririz. İlgili sayfa: http://www.alternatifokullar.com/alternatif-egitim/

Alternatif eğitimin ne olduğuna dair genel bir bakış açısı edindikten sonra, her bir metot / yaklaşımla ilgili mümkünse öncelikli olarak metodun / yaklaşımın ne olduğuna dair temel metinleri okumanızı öneririz. Örneğin Montessori Metodu’yla ilgili okumalara Maria Montessori’nin kendi metinlerinden başlamanız yararlı olacaktır.

Temel metinleri okuduktan ve metodun / yaklaşımın temel ilkelerini, yaklaşımını, hefedlerini içselleştirdikten sonra, ikincil diyebileceğimiz diğer yazarlar tarafından yazılmış metinleri okumanızı öneririz.

Ana akım eğitim sistemleri içinde yetişmiş bizler için alternatif eğitim metot / yaklaşımlarının kimi uygulamalarını (karma yaş, karar alma süreçlerine doğrudan katılım, özgür seçime dayalı etkinlik) anlamak güç olabiliyor. Bu nedenle okumalardan sonra uygulama örneklerini içeren ve sitemizde her bir metot başlığının altında yer alan videolar alt başlığında sunulmuş olan videoları / belgeselleri izlemenizi öneririz.

Tüm bu incelemelerden sonra artık sitede yer alan metot / yaklaşımlarla ilgili genel bir fikriniz oluşmuş olmalı. Bu yaklaşım ve metotların sizin ve çocuğunuz için uygun olmadığına karar verdiyseniz bizce pes etmemelisiniz.

Sitede yer alan herhangi bir metodun / yaklaşımın çocuğunuzun eğitimi için uygun olduğuna karar verdiyseniz (Ki böyle bir karar vermek zorunda değilsiniz. Tüm metot ve yaklaşımların hem ortak yönleri hem de birbirinden farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Çocuğunuzun eğitiminde herhangi bir metot / yaklaşımı temel almak zorunda değilsiniz.Tüm bu metot ve yaklaşımların güçlü olduğunu düşündüğünüz yönlerinden çocuğunuzun eğitiminde yararlanabilirsiniz) hemen bu metodun / yaklaşımın uygulandığı bir okul aramak yerine evde neler yapılabileceği üzerine düşünmenizi öneririz. Bunun için ilgili metot / yaklaşıma göre çevre tasarımının nasıl yapıldığına dair metinleri okumanızı ve sitemizde yer alan Kendin Yap Materyaller kısmını incelemenizi öneririz.

Eğer tüm bu okumaları yaptıktan, ilgili videoları izledikten sonra çocuğunuzu bu metotlardan / yaklaşımlardan birisini uygulayan bir anaokuluna / ilkokula göndermeye karar verdiyseniz asıl zor süreç başlıyor demektir. Bir sonraki yıl değiştirmek zorunda kalmayacağınız, sizi ve çocuğunuzu mutlu edecek bir okul bulmak ne yazık ki işin en zor kısmı. Bu sitede de bazı okulların isimlerine yer verilmekle birlikte, Alternatif Okullar olarak hiçbir okula referans olmadığımızı belirtmek isteriz. Size tavsiyemiz herhangi bir metodu / yaklaşımı uyguladığını duyuran her okula öncelikle makul bir şüpheyle yaklaşmak. Çünkü ne yazık ki bazı okullar uyguladığını ileri sürdüğü metodun / yaklaşımın gerçek ilke, değer ve hedefleriyle tutarlı bir uygulama gerçekleştirmemektedir. Bu aşamada da metot / yaklaşımla ilgili temel düzeyde bilgiye sahip olmanız işinizi önemli düzeyde kolaylaştıracaktır. Yine de bir okula karar verirken aşağıdaki konulara dikkat etmenizi ve bu konularla ilgili okul yöneticisine yöneltmek üzere sorular geliştirmenizi ya da gözlem yapmanızı önerebiliriz:

Okul neden ilgili metodu / yaklaşımı uygulamaya karar vermiş?

Okulla ilgili metot / yaklaşımın temel kriterlerini ne kadar uyguluyor?
Montessori Metodu kriterleri için http://www.alternatifokullar.com/ihsan-dogramaci-montessori-anaokulu/
Reggio Emilia Yaklaşımı kriterleri için http://www.alternatifokullar.com/atasehir-ekol-reggio-anaokulu/
Waldorf Pedagojisi kriterleri için http://www.alternatifokullar.com/nisan-imece-waldorf-cocuk-bahcesi/

Eksik olan kriterleri tamamlamak konusunda nasıl bir strateji belirlemiş?

Çocukların bireysel farklılıklarının tanınması için metoda / yaklaşıma özgü hangi yöntemler kullanılıyor?

Okulda ödül ya da ceza uygulanıyor mu?

Anne-babalar eğitim sürecine nasıl ve hangi düzeyde dahil ediliyor? (Alternatif Okullar kurucuları olarak bizler anne-baba katılımının okulun kültür oluşturmasını engellemeyecek bir düzeyde tutulmasını destekliyoruz.)

Okulun fiziksel koşulları herhangi bir anaokulu / ilkokuldan dikkate değer bir farklılık gösteriyor mu?

Eğitimci kadrosu ne sıklıkla değişmiş? Uzun yıllardır aynı eğitimci kadrosuyla çalışıyor mu? Yeni açılan bir okulsa eğitimcileriyle uzun yıllar çalışabilmek için herhangi bir strateji belirlemiş mi?

Eğitim kadrosu ilgili metot / yaklaşımla ilgili hangi kurumdan ne düzeyde eğitim almış?

Eğitimcilerin mesleki gelişimleri için nasıl bir strateji belirlenmiş?

Okul metotla / yaklaşımla ilgili kendini geliştirmek için neler yapmış, neler yapmayı planlıyor?

Aynı metodu / yaklaşımı uygulayan okullar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde mi? Yoksa bu kurumları rakip olarak mı görüyor?

Metodun / yaklaşımın temel değerleri kişiler arasındaki ilişkilere (eğitmen-yönetici, eğitmen-eğitmen, yönetici-yardımcı personel, yönetici-anne-baba vb.) yansıyor mu? Özetle okulda bu değerlerin çocuklarınıza kazandırılabileceği bir kültür oluşturulmuş mu ya da oluşturulmaya çalışılıyor mu?

Ekonomik olarak dezavantajlı ailelerden gelen çocukların okula kabul edilmesi yönünde bir politika geliştirilmiş mi?

Bu liste daha da uzatılabilir elbette. Ancak kısa tutmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Daha detyalı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. alternatifokullar@gmail.com, 0533 233 00 07

Sitenin, sizin gelişiminiz ve çocuğunuzun eğitimi konusunda destekleyici olması umuduyla.