Alternatif Okullar » Waldorf Öğretmen Eğitimi
12
OCA
2017

Waldorf Öğretmen Eğitimi

Eğitim Sanatı Dostları Derneği tarafından düzenlenen Waldorf öğretmen eğitiminin duyurusu aşağıdadır. Alternatif Okullar eğitimin sadece duyurusunu yapmaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili sorularınızı duyuru metninin sonunda iletişim bilgileri bulunan Birgül Taştan’a iletirseniz seviniriz. Alternatif Okullar’a gelen sorular yanıtlanmayacaktır :))

waldorf

Sevgili Eğitim Sanatı Dostları
23.29. Ocak 2017 arasında Alfred Rahmen ve Agnes Kovacs ile İnsanbilim, Metodik-Didaktik ve Müzik konulu, özellikle İlkokul 1. ve 2. sınıfların ele alınacağı Waldorf Pedagojisi Öğretmen Seminerlerimize başlıyoruz.
2016 yazında 8-14 Ağustos arası yaptığımız Waldorf Pedagojisi Öğretmen Semineri sırasında gördüğümüz merak ve coşku sonucu ve gelen talepler doğrultusunda Eğitim Sanatı Dostları Derneği olarak devamını getirme kararı aldık.
Waldorf Pedagojisi Öğretmen Seminerimizin, dünyada uygulanageldiği üzere 880 – 1000 saatlik eğitim programını uygulayabilmek için bu eğitim dört yıl sürecek. Okullarda çalışan öğretmenlerin zamanlamasına uygun olarak 21 Modül (her yıl bir hafta kışın ve ikişer hafta yazın olmak üzere toplam 5 hafta Blok Seminer) sömestr tatillerinde ve 12 veya ihtiyaca göre 14 de Derinleşme Semineri dört yıla bölünerek hafta sonları yapılacaktır.
Eğitim Seminerleri İELEV İlkokulunda ve 2017 yılında mutabık kalınan aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecektir:
1. Seminer Modülü: 23-29 Ocak 2017 – İnsanbilim; Müzik
2. Seminer Modülü: 03-16 Temmuz 2017 – İnsanbilim; Resim, Biçim-çizim
3. Seminer Modülü: 31 Temmuz-13 Ağustos 2017 – İnsanbilim; Kille biçimlendirme
Eğitim Semineri modülleri her gün 6 saat ve Cumartesi’leri 4 saat (bu sadece iki haftalık seminerlerde söz konusu) olarak uygulanacaktır.
Eğitim haftalarının tümünde başlıca şu temel biçim olacaktır:
09.30 Waldorf Pedagojisi’nin insan bilimsel temelleri
11.00 Ara
11.30 Sanatsal çalışma
13.00 Öğle yemeği
14.15 Metodik-Didaktik
15.45 Ara
16.15 Sanatsal çalışma
17.45 Kapanış
Geriye bakış
Bu dört yılın görevi esasen bir süreci başlatmak, genç insanı oluşum sürecinde anlamak ve içindeki yetenekleri geliştirebilmesine yol açmak, onun sağlıklı ve yaşama uygun eğitilmesine yardımcı olmak ve bunun imkânlarını ortaya çıkarmak için katılımcıları desteklemektir. Anlamlı olan, insanın Waldorf Pedagojisi’nin içinde ömür boyu yaşayacağını bildiği bir sürece girmeyi idrak etmesidir. Katılımcılar burada öğrendiklerinin bir kısmını kendi çalıştıkları okullarda uygulayabilir ve böylece buna ilişkin tecrübe edinebilirler.
Bu aşamada hangi eğitim yılında hangi derslerin ve konuların çalışılacağı hakkında sadece genel bilgiler verilecektir. Ana seminer konumuz olan İnsanbilim derslerine önümüzdeki yıllar boyunca sık sık yine Alfred Rahmen gelecektir. Ayrıca seminer katılımcılarının ihtiyaçları da göz önüne alınacaktır. Ocak Seminer Modülü programı da yakın zamanda duyurulacaktır.
Verilen içeriklerle sürekli olarak geliştirilecek ve uyarlanacak tarzdaki bu eğitim biçimiyle, tıpkı bizim bir çocukta veya bir sınıfta onun ya da onların bireysel olarak ne gibi içeriklere ihtiyaç duyduklarını okuyabilmemiz gerektiği gibi, bir öğretmen semineri de bu bakımdan açıklık göstermelidir. Seminer katılımcılarıyla birlikte de pek çok şeyi uyarlayabileceğimize ve geliştirebileceğimize eminiz. İçerikler başlıca Rudolf Steiner’in şu konferanslarına dayanmaktadır:
– Genel İnsanbilim konferansları,
– Metodik/Didaktik konferansları
– Seminer görüşmeleri ve Öğretim Planı konferansları,
– Pedagojiyle ilgili başka konferansları,
– Waldorf Pedagojisiyle ilgili pratikten yola çıkan ve şimdiye kadar geliştirilmiş başka pedagojik ikincil kaynakça.
Daha sonraki seminerlerde Matematik, Yabancı dil vbg. çeşitli bazı dersler için uzman öğretmenler olacaktır ve bu konu ileriki yıllarda duyurulacaktır.
Olası sanatsal ve el işleri konuları: Böyle bir ağırlık noktası bir hafta veya iki hafta sürebilir: Euritmi, Biçim-çizim, Kara tahta resimleri, Müzik, Şan dersleri, Resim çizme ve boyama, kille biçimlendirme çalışmaları, Ahşap oyma ve yontma, tekstil ve dokuma el işleri, belki sonra bakır dövme veya gravür işçiliği ile taş yontuculuk ve oyunculuk. Bahçecilik.
Eğitimin Kapsamı
Eğitim 12 Seminer Modulü ile dört yıl olacaktır (yılda 3 Seminer Modulü 1+2+2 olmak üzere toplam 5 hafta olacaktır. Bunlara ek olarak hafta sonları yapılacak ve 2017-2020 arası dört yıla dağıtılacak olan 12 veya 14 Derinleşme Semineri gerçekleştirilecektir (temel giriş modülü zaten 2016 yazında yapıldı).
2017 için örnekler:
23 – 29 Ocak 2017 eğitim haftası Waldorf Pedagojisi Öğretmen Semineri
İlk eğitim yılında ağırlık, öncelikle 1. ve 2. sınıflar üzerinde yoğunlaşır.
Konular
Birinci eğitim yılına ait konulara ilişkin öneriler
Doçentlerin ders verme özgürlüğünü sağlamak önemli olduğundan, aktarılan bu bilgilerin daima değiştirilme olasılığı hakkımız saklıdır.
İnsan Bilim konuları
– Eğitim bir sanata dönüşmelidir, sanat olmalıdır.
– Nefes alıp vermenin öğrenilmesi.
– Daha yüce âlemlerin pedagojiye dâhil edilmesi.
– Doğum öncesinden gelenler.
– Uyumak ve uyanıklık.
– Üçlü yapıdaki insan.
– İstek ve irade ile tasavvur.
– Kan ve sinir.
– Canlı düşünmek – Alıştırmalar.
– Sempati ve Antipati.
– Mizaçlar.
– Öğretmenin çocukla içsel ilişkisi.
– Çocuğun eğitilmesinin temeli olarak kendi kendini eğitme çalışmaları.
– Kendinin ya da başkalarının karakter zaaflarını algılama alıştırmaları.
Metodik/Didaktik
– Sabahki ilk dönemsel dersin ögeleri (2 saat).
– Özellikle toplumsalın göz önüne alınmasıyla aritmetik dersine giriş.
– Dil öğretisi.
– Doğayla ilişkilerin uyandırılması. Doğayı, taşları, bitkileri, hayvanları
konuşturmak. – Bununla ilgili alıştırmalar.
– Çocuklar ve öğretmenler üstünde gözlem yapmayı eğitmek. Yürüyüş
tarzı, hal ve tavırlar, eller, cilt vbg.
– Çeşitli çizimler ve plastik biçimlendirme, örneğin kulak, burun, kaşlar
vbg. Ayrıca bitkiler ve hayvanlar, kozalaklar, kavun, karpuz,
domates,meyve tabağı vbg.
– Mevsim masası. Sınıf için asılabilir resimler.
– El işi derslerinin önemi.
Seminaristlere verilecek ödevler görüşmeler (gelen doçentlere göre farklılıklar olabilir)
– Seminaristler öykü ve masal anlatır ve anlamlı öyküler icat ederler.
(öykünün toplumsal bir arka planı olmalı)
– Hesap yapmaya giriş olarak bir dosya hazırlanması.
– Çocuk tekerlemeleri, dörtlükler, şiirler, masallar ve anlamlı öykülerin
toplanması ve dosyalanması, çeşitli konulara ait öyküler yaratılması.
– Öğrencilerin buna ilişkin alıştırmaları. Öykü ve masalın resimlenmesi, kara
tahta resimleri yapmak.
– Öykü veya masal anlatırken ya da yaratırken önemli olan hususlar nelerdir?
– Fantezi ve gerçeğin anlamı.
– Çağdaş bir barış pedagojisi nasıl olmalıdır? Yaklaşık üçer kişilik gruplarla
çalışma. Sonra sınıf huzurunda sunum ve görüşmeler. Katılımcılardan biri
sunum yapar, sorular ve cevaplar.
Sanatsal ve el işleri konuları:
Müzik – şarkı söyleme.
Biçim-çizim, Resim boyama, kara tahta resimleri
Kille biçimlendirme çalışmaları
Dört yıllık eğitimini tamamlayan katılımcıların en az bir ay süreyle bir Waldorf Okulunda pratik yapması gerekir. Bu iki farklı zamana bölünerek de yapılabilir, ya da 2 veya 3 ay süreyle de. Staj Yönetmeliği ve Staj Günlükleri daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Seminer katılımcılarının ödevleri, Almanya’daki Kiel Waldorf Okulu yöneticisi Murat Özmen tarafından okunacak, değerlendirilecek ve Seminer doçentleriyle birlikte görüşülecektir. Bitirme ödevlerinin nasıl olacağı konusu seminerlerde ele alınacaktır.
Son seminer modülü sırasında bir bitirme kutlaması ve tiyatro gösterisi yapılır.
Sorularınız için: Birgül Taştan Meriç 0532 385 11 51
Eğitim Sanatı Dostları Derneği
Waldorf Girişimi İstanbul
http://www.egitimsanatidostlari.org/
egitimsanatidostlaridernegi@gmail.com

Yorum yazın...