Alternatif Okullar » 15-17 Haziran 1. Uluslararası Katılımlı Duvarsız Eğitim Çalıştayı
10
HAZ
2015

15-17 Haziran 1. Uluslararası Katılımlı Duvarsız Eğitim Çalıştayı

15-17 Haziran 2015 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi’nde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Duvarsız Eğitim Çalıştayı düzenlenecektir.

Diğer ayrıntılar için tıklayınız…

Türkiye’de, sınıf dışı (duvarsız) eğitim adına yapılan ilk ulusal girişim olan bu çalıştayın, alan uzmanlarının, eğitmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerinin ve doğa bilimlerinin ortaya koyduğu bilgilere dayanarak tasarlanmış uygulamaların ortak bir platformda buluşturulup tartışılacağı, sınıf dışı eğitimin, ülkemizin coğrafi koşulları da dikkate alınarak, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin gereklilikleri doğrultusunda bilimsel düzlemde müşterek bir tanıma ulaştırılacağı ve tüm ülke çapında en verimli şekilde uygulanıp yaygınlaştırılması için gereken adımların belirleneceği bir paylaşım ortamı oluşturması planlanmaktadır.

Gerek doğa ile iç içe olan gerekse olmayan sınıf dışı ortamları eğitim amaçlı kullanan, bir başka deyişle duvarsız eğitimin uygulayıcıları olan uzman ve alan eğitmenleri için ortak bir platform oluşturmak ve bu platformda;

Uzmanların yaptıkları farklı uygulamaları, tartışma çalıştayları kapsamında ele almak,
Alan eğitmenlerinin sınıf dışındaki öğretim deneyimlerini, paylaşım çalıştayları kapsamında ele almak,
Duvarsız eğitimi uygulayan farklı ülke eğitmenlerinden örnek duvarsız eğitim uygulamaları çalıştayları yürütmek ve bu çalıştaylara uzman ve alan eğitmenlerinin tam katılımını sağlamak,
Tüm tartışma, paylaşım ve uygulamalardan hareketle duvarsız eğitim olgusunun Türkiye’deki algısını yansıtma çalıştayları ile ortaya koymak ve duvarsız eğitimi ulusal ölçekte bir tarife kavuşturmak amaçlanmaktadır.
Bu çalışmanın, duvarsız eğitimin milli eğitim çerçevesinde tanımlı bir kapsam olarak yer almamasından dolayı önem taşıdığı düşünülmektedir.

Yorum yazın...